วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

สารต่าง ๆ ในโลก รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นผลผลิตที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีของสารที่มีอยู่บนพื้นโลกเกือบทั้งสิ้น เมื่อเราทราบวิธีการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้ว เราก็สามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ต้องการกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อรักษาสภาพของสิ่งนั้นให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น  เช่น ปฏิกิริยาในชีวิตประจำวันเมื่อนำลวดแมกนีเซียมใส่ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก เป็นปฏิกิริยาระหว่างโลหะ (แมกนีเซียม) กับกรด (กรดไฮโดรคลอริก) สารทั้งสองจะทำปฏิกิริยากัน เกิดการเปลี่ยนแปลงได้สารใหม่เกิดขึ้น
โซเดียม + น้ำ --------------> โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)
สารตั้งต้น คือ โซดา กับ น้ำ  ผลิตภัณฑ์ คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์
โซเดียมคลอไรด์ + หินปูน --------------> โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซักผ้า)
 สารตั้งต้น คือ โซเดียมคลอไรด์  กับ หินปูน    ผลิตภัณฑ์ คือ โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซักผ้า)
เกลือแกง + แก๊สธรรมชาติ ----------------> ไวนิลคลอไรด์
สารตั้งต้น คือ เกลือแกง กับ แก๊สธรรมชาติ   ผลิตภัณฑ์ คือ ไวนิลคลอไรด์
ไขมัน + โซเดียมไฮดรอกไซด์ -----------------> สบู่
สารตั้งต้น คือ ไขมัน กับ โซเดียมไฮดรอกไซด์    ผลิตภัณฑ์ คือ สบู่

ด.ญ.จุฑามาศ   เกื้อกูล  ชั้นม.2/1   เลขที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น