วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

          

           เมื่อนั้น
 พระนารายณ์บรมนาถา
ได้ฟังจึ่งมีบัญชา
 โทษามึงใหญ่หลวงนัก
ด้วยทำโอหังบังเหตุ
ไม่เกรงเดชพระอิศวรทรง  จักร
เอ็งฆ่าเทวาสุรารักษ์
โทษหนักถึงที่บรรลัย
ตัวกูก็คิดเมตตา
แต่จะไว้ชีวามึงไม่ได้
ตรัสแล้วแกว่งตรีเกรียงไกร
แสงกระจายพรายไปดั่งไฟกาล
         บัดนั้น
นนทกผู้ใจแกล้วหาญ
ได้ฟังจึ่งตอบพจมาน
ซึ่งพระองค์จะผลาญชีวี
เหตุใดมิทำซึ่งหน้า
มารยาเป็นหญิงไม่บัดสี
หรือว่ากลัวนิ้วเพชรนี้
จะชี้พระองค์ให้บรรลัย
ตัวข้ามีมือแต่สองมือ
หรือจะสู้ทั้งสี่กรได้
แม้นสี่มือเหมือนพระองค์ทรงชัย
ที่ไหนจะทำได้ดั่งนี้ ฯ
 ถอดคำประพันธ์
พระอิศวรทรงทราบว่านนทกชี้นิ้วให้เทวดาตายเป็นจำนวนมากก็ทรงกริ้ว โปรดให้พระนารายณ์ไปปราบ พระนารายณ์แปลงเป็นนางฟ้ามายั่วยวน นนทกนึกรักจึงเกี้ยวนาว นางแปลงจึงชวนให้นนทกรำตามนางก่อนจึงจะรับรัก นนทกตกลงรำตามไปจนถึงท่ารำที่ใช้นิ้วเพชรชี้ขาตนเองนนทกก็ล้มลง จากนั้นนนทกเห็นนางแปลงปรากฎร่างเป็นพระนารายณ์ จึงต่อว่าพระนารายณ์ว่าเอาเปรียบตนเพราะว่าพระนารายณ์มีอำนาจ มีถึง ๔ กร แต่ตนมีแค่ ๒ มือและเหตุใดจึงมาทำอุบายหลอกลวงตนอีกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น